Current (or temporary) passwordNew passwordConfirm new passwordE-mail Change your passwordEnter your e-mail address and your current (or temporary) password. Choose a new password and confirm it. Click "Change My Password" and wait a few seconds ... DE - Ihr Passwort ändern. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr aktuelles (Temporary) Passwort ein. Geben Sie dann ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es. Klicken Sie auf "Change My Password" und warten Sie ein paar Sekunden.

ES - Cambie su contraseña. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña (Temporary) actual. Elija una nueva contraseña y confírmela. Haga clic en el botón "Change My Password" y espere unos instantes …

FR - Changement de votre mot de passe. Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe actuel (Temporary). Choisissez un nouveau mot de passe et confirmez-le. Cliquez sur "Change My Password" et patientez …

FI - Vaihda salasana. Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja nykyinen (Temporary) salasana. Valitse uusi salasana ja vahvista se. Valitse Vaihda salasana (Change My Password) ja odota muutama sekunti…

GR - Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σας. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας και τον τρέχοντα (Temporary) κωδικό. Επιλέξτε έναν νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον. Κάντε κλικ στο "Change My Password" και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ...

HU - Jelszó módosítása. Írja be az e-mail címét és a jelenlegi (Temporary) jelszavát. Írjon be egy új jelszót, majd írja be még egyszer. Kattintson a "Change My Password" gombra, és várjon néhány másodpercet…

IT - Modifica password. Inserire il proprio indirizzo e-mail e la password (Temporary) corrente. Scegliere una nuova password e confermare. Fare clic su "Change My Password" e attendere…

PL - Zmiana hasła. Prosimy wpisać swój adres e-mail i aktualne (Temporary) hasło. Następnie należy wpisać nowe hasło i potwierdzić je. Po kliknięciu na "Change My Password" trzeba poczekać kilka sekund…

SK - Zmeňte vaše heslo. Zadajte vašu emailovú adresu a vaše aktuálne (Temporary) heslo. Zvoľte nové heslo a potvrďte ho. Kliknite na "Change My Password" a počkajte niekoľko sekúnd …

SL - Zamenjajte svoje geslo. Vnesite svoj e-poštni naslov in trenutno (Temporary) geslo. Izberite novo geslo in ga potrdite. Kliknite "Change My Password" in počakajte nekaj sekund ...

TR - Change your password. E-mail adresinizi ve geçerli (Temporary) şifrenizi girin. Yeni bir şifre seçin ve onaylayın. "Change My Password" üzerine tıklayın ve birkaç saniye bekleyin …